Τρεις ομιλίες για την πολιτική και την Δημοκρατία

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, οι πολίτες της Ελλάδας καλούνται να συμμετέχουν σε μια ακόμη ...

Περισσότερα

Copyright 2019 TEDxLesvos. All rights reserved - This independent TEDx event is operated under license from TED.