Κώστας Κοτσανάς

@ Δημιουργός Μουσείων Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Ο Κώστας Κοτσανάς είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού και ιδιαίτερα στο πεδίο της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας.

Είναι ο δημιουργός του «Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας» και του «Μουσείου Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων και Παιχνιδιών» στην Αθήνα, του «Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας» στο Κατάκολο και το «Μουσείου Αρχιμήδη» στην Αρχαία Ολυμπία. Στα μουσεία αυτά εκτίθενται 500 περίπου λειτουργικά ομοιώματα εφευρέσεων αρχαίων Ελλήνων με σκοπό αναδείξουν μια σχετικά άγνωστη πτυχή του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και να αποδείξουν ότι η αρχαιοελληνική τεχνολογία λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν εξαιρετικά όμοια με τις απαρχές της νεωτερικής τεχνολογίας μας.

Έχει πραγματοποιήσει πολλές περιοδεύουσες Εκθέσεις, σε όλο τον κόσμο (και στις 5 ηπείρους) σε Αρχαιολογικά και Επιστημονικά Μουσεία, Πανεπιστήμια και Διεθνείς Οργανισμούς, κ.α

Επίσης, έχει συγγράψει έξι βιβλία σχετικά με την αρχαία ελληνική τεχνολογία.

Έχει βραβευθεί για το έργο του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.