Δημήτρης Καβρουδάκης

@ Επίκουρος Καθηγητής Γεωγραφικής Ανάλυσης

Ο Δρ. Δημήτρης Καβρουδάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Γεωγραφικής Ανάλυσης στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σπούδασε Computer Info Systems στο American College of Greece (DEERE), και Γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στη συνέχεια ύστερα από την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών: MSc in GIS από το University of Leeds, UK απέκτησε το διδακτορικό τίτλο σπουδών του: PhD in Geography από το University of Sheffield, UK. Τέλος, ύστερα από την ολοκλήρωση του μεταδιδακτορικού τίτλου στο UCL (CASA) UK, εργάστηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο  University of Sheffield, UK. Συμμετείχε σε ερευνητική δραστηριότητα αιχμής σχετικά με το αντικείμενο της Γεωγραφικής Ανάλυσης η οποία οδήγησε σε έναν αριθμό σχετικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: ανάλυση θέσης, χωρική ανάλυση, ανάλυση δικτύων, ΓΣΠ, ανοιχτό λογισμικό. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με ανάλυση μεταφορικών δικτύων, Web-GIS, ανισότητες πληθυσμών, χωρική ανάλυση οικονομικών στοιχείων καθώς και ανάπτυξη ΓΣΠ. Χρησιμοποιεί νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις γεωγραφικής ανάλυσης όπως Artificial Intelligence και Agent Based Modelling καθώς επίσης και νέες τεχνολογίες στην ποσοτική ανάλυση χωρικών δεδομένων όπως Grid Computing και large scale distributed modelling. Τέλος, ύστερα από μακρά εμπειρία προγραμματισμού, αναπτύσσει λογισμικό και υλισμικό, συμμετέχει στην ανάπτυξη του Λειτουργικού Συστήματος Linux και χρησιμοποιεί ανοιχτό υλισμικό όπως το Raspbery-PI και κινητές συσκευές με Android OS.