Αναστασία Καραγιάννη

@ Δικηγόρος με εξειδίκευση στα ψηφιακά δικαιώματα των παιδιών

Η Αναστασία Καραγιάννη είναι δικηγόρος και εξειδικεύεται στα ψηφιακά δικαιώματα των παιδιών. Ήταν ερευνήτρια στον Οργανισμό Privacy Salon εκπονώντας νομική έρευνα στον τομέα των ψηφιακών δικαιωμάτων των παιδιών. Τα τελευταία χρόνια είναι μέλος της Mη Kερδοσκοπικής Οργάνωσης HomoDigitalis και δημιουργός της ελληνικής πρωτοβουλίας ChildAct, η οποία έχει ως σκοπό την ενημέρωση και την προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων των παιδιών.

Η Αναστασία ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή του δικαίου από το 2016 και έχει πραγματοποιήσει αρκετές πρακτικές ασκήσεις επικεντρωμένες στο διεθνές δίκαιο, την προστασία των παιδιών και το δίκαιο των προσφύγων, μεταξύ άλλων στην νομική υπηρεσία της Praksis, στην νομική υπηρεσία του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών για τη Δυτική Ευρώπη στις Βρυξέλλες και στην Πρεσβεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες.