Γιούλα Μπλέσιου

@ Νηπιαγωγός - Ειδική Παιδαγωγός

Η Γιούλα στην πορεία της ζωής της, έμαθε να διαχειρίζεται τα απρόσμενα ως απολύτως αναμενόμενα. Αυτό από μόνο του, λέμε εμείς, είναι ένα από τα πρώτα μαθήματα ζωής.

Η Γιούλα Μπλέσιου είναι παιδαγωγός κι έχει έχει ως αρχή : ότι το παιχνίδι λειτουργεί ως καλός αγωγός όλων των συναισθημάτων.

Στη σκηνή του TEDx στις 9 Ιουνίου θα είναι μαζί μας για να δούμε αν όλα αυτά μπερδεύονται με την ανθεκτικότητα και αν καταλήγουν στην απόλυτη τάξη.