Ρεβέκκα Παιδή: Τα μικρά κράτη ως επιχειρήσεις


Τι σχέση μπορεί να έχει η τοποθέτηση μιας επιχείρησης μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, με τις Διεθνείς Σχέσεις ενός Κράτους; Η Ρεβέκκα Παιδή περιγράφει αναλογίες μεταξύ καινοτόμων στρατηγικών που απαντώνται σε επιχειρήσεις και ευέλικτων πολιτικών που εφαρμόζουν σε Κράτη. Υπάρχουν διδάγματα από την σύγκριση αυτή;

Βιογραφικό