Νίκος Τζαβίδης: H πολυπλοκότητα του να ανήκεις στην ουρά της κατανομής


Τι σχέση έχει η ουρά της κατανομής εισοδήματος με την πολιτιστική διαφορετικότητα; Πως τα social media και ο Τύπος, ή… ένας αλγόριθμος ταξινόμησης επηρρεάζουν την διαμόρφωση στερεοτύπων; Πως ο “χώρος” στον οποίο ζούμε διαμορφώνουν την αντίληψη μας για το διαφορετικό. Ο καθηγητής Νίκος Τζαβίδης μας μιλά για αυτά όχι ως ακαδημαϊκός, άλλα ως μετανάστης.

Βιογραφικό