Μάνος Ματσαγγάνης: Η περιπέτεια της ανάγνωσης


O καθηγητής Μάνος Ματσαγγάνης μας λέει πως με την ανάγνωση, μπορούμε να ταξιδέψουμε σε διαφορετικά μέρη και άλλες εποχές, χωρίς να χρειαστεί να κουνηθούμε από την θέση μας!

Βιογραφικό