Ευστράτιος Αλεξάνδρου: Η αίσθηση της πραγματικότητας και η πραγματικότητα της αίσθησης


Είμαστε όμηροι του τρόπου που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας την πραγματικότητα; Ο Ευστράτιος Αλεξάνδρου αναφέρεται στην διαφορετικότητα ως προς την λειτουργεία των αισθήσεων και στο δικαίωμα, εν τέλει, και αυτής της διαφορετικότητας.

Βιογραφικό