Ανδρέας Τρούμπης: Το ταξίδι ενός σημείου


Το σημείο και η στιγμή, αποτελούν αδιαστατές έννοιες που γίνονται αντιληπτές ως αντιθέσεις σε μια συνολική «εικόνα». Το σημείο θα αποκτήσει τις «διαστάσεις» που ο καθένας θα θελήσει να του δώσει. Ο Άνθρωπος, η Ανθρωπότητα, πώς γίνονται αντιληπτά ως το επίκεντρο «σημείο» του Κόσμου κατά την διαχρονική εξέλιξη της ανθρώπινης γνώσης; Μήπως η προσέγγιση του σημείου τομής, διαθέσιμων φυσικών πόρων έναντι των απαιτήσεων του ανθρώπου, έχει σηματοδοτήσει τις μεγαλύτερους κοινωνικούς μετασχηματισμού των 3 τελευταίων αιώνων; Σε ποιο σημείο αντίληψης της θέσης μας στον Κόσμο και της σχέσης με το Περιβάλλον βρισκόμαστε σήμερα;

Βιογραφικό