Αλέξανδρος Λουπασάκης: Συνομιλώντας με τον εσωτερικό γιατρό μου


Ο Αλέξανδρος Λουπασάκης πιστεύει, πως μέσα μας όλοι έχουμε ένα γιατρό, που λέγεται φύση. Αυτός ο γιατρός μπορεί να κάνει πάρα πολλά για μας, αρκεί να κινητοποιήσουμε το εσωτερικό μας πολυ-ιατρείου. Ως υπερασπιστής της ιδέας αυτής ο κ. Λουπασάκης δίνει ένα μικρό δείγμα «χαρούμενης ιατρικής».

Βιογραφικό