Μάνος Ματσαγγάνης

Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής

Ποιος/α είναι


Ο Μάνος Ματσαγγάνης είναι αναπληρωτής Καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο London School of Economics ως ερευνητής, στο Γραφείο του Πρωθυπουργού ως ειδικός σύμβουλος καθώς και στα Πανεπιστήμια της Κρήτης και τη Θεσσαλίας, και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου ίδρυσε την Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής. Έχει εργαστεί, επίσης, ως σύμβουλος διεθνών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ, η UNICEF και η Παγκόσμια Τράπεζα. Από το 2012 έως το 2014 ήταν μέλος της Ομάδας Ειδικών του Ευρωπαίου Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων László Andor. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της οργάνωσης Solidarity Now. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε διάφορα θέματα δημόσιας πολιτικής, όπως η Ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης κ.α.

Τελευταίο άρθρο στο blog